Dědický obvod

Notář je pověřen vedením pozůstalosti po zůstavitelech s trvalým pobytem v okrese Ústí nad Labem, pokud tito zemřeli v měsících březnu, červenci a listopadu.