Dědické řízení

Notář vyřizuje dědické věci po zůstavitelích, kteří měli trvalý pobyt v okrese Ústí nad Labem a zemřeli v měsících březnu, červenci a listopadu.